Aktualności

Strona 1 z 2, wpisów 8

itm1#1

Informacja dla mieszkańców – podpisanie umowy na realizację projektu „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Żółkiewka – kolektory słoneczne”

10.05.2018, 14:12:24

Gmina Żółkiewka w dniu 14.11.2016 roku w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Żółkiewka – kolektory słoneczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Więcej