Witamy w Gminie Żółkiewka!

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z serwisu, za pośrednictwem którego użytkownicy (uczestnicy projektu, z którymi zostały podpisane umowy na montaż instalacji solarnych) mogą dokonywać transakcji on-line w ramach projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Żółkiewka – kolektory słoneczne” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Żółkiewka – kolektory słoneczne” jest zakup i montaż instalacji solarnych (520 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych.

O gminie


Aktualności

itm1#1

Informacja dla mieszkańców – podpisanie umowy na realizację projektu „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Żółkiewka – kolektory słoneczne”

10.05.2018, 14:12:24

Gmina Żółkiewka w dniu 14.11.2016 roku w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Żółkiewka – kolektory słoneczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Więcej