Aktualności

Strona 1 z 1, wpisów 5

itm1#5

Wójt Gminy Żółkiewka informuje

24.12.2018, 11:12:50

Zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu "Odnawialne Źródła Energii w Gminie w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ,według stanu na dzień 21 grudnia 2018 roku, na terenie Gminy Żółkiewka zamontowano w 104 gospodarstwach domowych panele słoneczne.
Ciąg dalszy montażu po nowym roku.

itm1#4

Wójt Gminy Żółkiewka informuje

11.12.2018, 14:33:51

Wójt Gminy Żółkiewka informuje, iż od dnia 3 grudnia 2018 r. rozpoczął się montaż paneli słonecznych na terenie Gminy Żółkiewka

Więcej

itm1#3

Informacja Wójta Gminy Żółkiewka

11.12.2018, 14:28:13

Wójt Gminy Żółkiewka informuje, iż w dniu 5.12.2018 rok odbyły się spotkania informacyjne w sprawie montażu kolektorów słonecznych. Na spotkaniach obecni byli: przedstawiciel wykonawcy oraz inspektor nadzoru. Celem spotkania było przedstawienie sposobu realizacji projektu, jak również wszelkie zagadnienia techniczne.

Więcej

itm1#2

Umowa na dostawę i montaż paneli słonecznych

11.12.2018, 14:22:50

W dniu 15.05.2018 roku Gmina Żółkiewka w ramach projektu pt. „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Żółkiewka – kolektory słoneczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej IV Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE podpisała umowę z firmą Antinus Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa i montaż 520 instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Żółkiewka.

Więcej

itm1#1

Informacja dla mieszkańców – podpisanie umowy na realizację projektu „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Żółkiewka – kolektory słoneczne”

10.05.2018, 14:12:24

Gmina Żółkiewka w dniu 14.11.2016 roku w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Żółkiewka – kolektory słoneczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Więcej

Strona 1 z 1, wpisów 5