Aktualności

Strona 2 z 2, wpisów 8

itm1#8

ENERGIA ODNAWIALNA W GMINIE ŻÓŁKIEWKA

13.11.2019, 13:59:08

W październiku 2019 roku Gmina Żółkiewka zakończyła realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Żółkiewka – kolektory słoneczne“ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Opracowany wniosek uzyskał dofinansowanie w wyniku udanej aplikacji o środki zewnętrzne i został oceniony na 97,5 pkt na 100 możliwych do uzyskania.

Więcej

itm1#7

Wójt Gminy Żółkiewka Informuje

18.03.2019, 13:58:05

18 marca 2019 r. zakończony został etap montażu kolektorów na terenie gminy. Inwestor i wykonawca podpisali protokół odbioru końcowy.
Suma całkowita dla całości zadania wyniosła 496 sztuk instalacji solarnych. Mieszkańcy mieli wybór w zakresie typów instalacji: 2-panele, 3-panele, 4-panele oraz 5-paneli. Była także dowolność jeżeli chodzi o lokalizację instalacji: grunt, ściana budynku mieszkalnego oraz dach.

itm1#6

Wójt Gminy Żółkiewka informuje

15.02.2019, 13:55:11

15 lutego 2019 r. Wójt Gminy podpisał protokół odbioru częściowego robót wykonanych w postaci 368 sztuk instalacji solarnych.

itm1#5

Wójt Gminy Żółkiewka informuje

24.12.2018, 11:12:50

Zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu "Odnawialne Źródła Energii w Gminie w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ,według stanu na dzień 21 grudnia 2018 roku, na terenie Gminy Żółkiewka zamontowano w 104 gospodarstwach domowych panele słoneczne.
Ciąg dalszy montażu po nowym roku.

itm1#4

Wójt Gminy Żółkiewka informuje

11.12.2018, 14:33:51

Wójt Gminy Żółkiewka informuje, iż od dnia 3 grudnia 2018 r. rozpoczął się montaż paneli słonecznych na terenie Gminy Żółkiewka

Więcej

itm1#3

Informacja Wójta Gminy Żółkiewka

11.12.2018, 14:28:13

Wójt Gminy Żółkiewka informuje, iż w dniu 5.12.2018 rok odbyły się spotkania informacyjne w sprawie montażu kolektorów słonecznych. Na spotkaniach obecni byli: przedstawiciel wykonawcy oraz inspektor nadzoru. Celem spotkania było przedstawienie sposobu realizacji projektu, jak również wszelkie zagadnienia techniczne.

Więcej

itm1#2

Umowa na dostawę i montaż paneli słonecznych

11.12.2018, 14:22:50

W dniu 15.05.2018 roku Gmina Żółkiewka w ramach projektu pt. „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Żółkiewka – kolektory słoneczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej IV Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE podpisała umowę z firmą Antinus Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa i montaż 520 instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Żółkiewka.

Więcej

Strona 2 z 2, wpisów 8