Aktualności

Wpis nr 8 (8 z 8) Więcej wpisów | | Pierwszy

Udostępnij

ENERGIA ODNAWIALNA W GMINIE ŻÓŁKIEWKA

13.11.2019, 13:59:08

W październiku 2019 roku Gmina Żółkiewka zakończyła realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Żółkiewka – kolektory słoneczne“ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Opracowany wniosek uzyskał dofinansowanie w wyniku udanej aplikacji o środki zewnętrzne i został oceniony na 97,5 pkt na 100 możliwych do uzyskania.Wynikiem otrzymanego dofinansowania jest zakup i montaż instalacji solarnych (496 szt.) w zestawach 2,3,4 i 5 kolektorów słonecznych zlokalizowanych na gruncie i obiektach mieszkalnych oraz gospodarczych. Instalacje OZE służą mieszkańcom Gminy Żółkiewka do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych. Wsparte są przez utworzenie zarówno portalu internetowego http://solary-zolkiewka.eu/ - serwisu, za pośrednictwem którego uczestnicy projektu mogą dokonywać transakcji on-line, jak i aplikacji na urządzenia mobilne. Aplikację można pobrać na telefony komórkowe z systemem Android (Google Play) i telefony firmy Apple (App Store).W wyniku realizacji projektu gmina została wyposażona w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych. Projekt przyczynił się do osiągnięcia zakładanych rezulatów tj.: wzrost bezpieczeństwa energetycznego; ograniczenie zużycia surowców kopalnych, których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń i efekt cieplarniany, mniejsze koszty ogrzewania wody (oszczędności w budżetach domowych). Efektami realizacji inwestycji są: wzrost potencjałów rozwojowych gminy, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu, wzrost jakości życia mieszkańców, poprawa stanu środowiska przyrodniczego.Potrzeba realizacji projektu wynikała z dużego zainteresowania mieszkańców, którzy zgłosili chęć udziału w projekcie, brali udział w procesie aplikowania o środki współpracując przez ponad 2 lata z Urzędem Gminy w Żółkiewce.Otrzymane wsparcie finansowe otworzyło szansę na przeprowadzenie inwestycji i zaspokojenie zgłaszanych potrzeb interesariuszy, gdyż wysoki koszt kolektorów słonecznych dotychczas powodował, że bez dotacji, gminy nie stać byłoby na realizację niniejszej inwestycji.