Ankieta

Ankieta dotycząca udziału w projekcie

1. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z uczestnictwa gminy w projekcie?

Wszystkich głosów: 29

Tak 20 głosów - 69,0%

 

Nie 9 głosów - 31,0%

 

Nie mam zdania 0 głosów - 0,0%

 

2. Czy popiera Pan/Pani wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w gminie?

Wszystkich głosów: 29

Tak 27 głosów - 93,1%

 

Nie 2 głosy - 6,9%

 

Nie mam zdania 0 głosów - 0,0%

 

3. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z obecności kolektorów w swoim gospodarstwie?

Wszystkich głosów: 29

Tak 20 głosów - 69,0%

 

Nie 8 głosów - 27,6%

 

Nie mam zdania 1 głos - 3,4%

 

4. Czy w wyniku realizacji projektu zmniejszyły się Pana/Pani koszty użytkowania energii?

Wszystkich głosów: 29

Tak 20 głosów - 69,0%

 

Nie 9 głosów - 31,0%

 

Nie mam zdania 0 głosów - 0,0%

 

5. Jaki jest najważniejszy efekt osiągnięty przez zrealizowany projekt?

Wszystkich głosów: 29

Redukcja kosztów użytkowania energii 10 głosów - 34,5%

 

Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery 2 głosy - 6,9%

 

Wyrównanie szans w dostępie do nowych technologii miedzy wsią a miastem 0 głosów - 0,0%

 

Proekologiczny wizerunek gminy 4 głosy - 13,8%

 

Promowanie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii 0 głosów - 0,0%

 

Wszystkie są tak samo ważne 10 głosów - 34,5%

 

Nie mam zdania 3 głosy - 10,3%

 

6. Czy realizacja takich projektów w przyszłości poprawi standard życia w regionie?

Wszystkich głosów: 29

Tak 26 głosów - 89,7%

 

Nie 3 głosy - 10,3%

 

Nie mam zdania 0 głosów - 0,0%

 

7. Czy powinno się kontynuować realizację takich projektów jak ten zrealizowany w gminie w innych regionach Polski?

Wszystkich głosów: 29

Tak 26 głosów - 89,7%

 

Nie 3 głosy - 10,3%

 

Nie mam zdania 0 głosów - 0,0%

 

Powrót