Aktualności

Wpis nr 5 (5 z 8) Więcej wpisów | Ostatni | | | Pierwszy

Udostępnij

Wójt Gminy Żółkiewka informuje

24.12.2018, 11:12:50

Zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu "Odnawialne Źródła Energii w Gminie w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ,według stanu na dzień 21 grudnia 2018 roku, na terenie Gminy Żółkiewka zamontowano w 104 gospodarstwach domowych panele słoneczne.
Ciąg dalszy montażu po nowym roku.