Aktualności

Wpis nr 2 (2 z 8) Więcej wpisów | Ostatni | |

Udostępnij

Umowa na dostawę i montaż paneli słonecznych

11.12.2018, 14:22:50

W dniu 15.05.2018 roku Gmina Żółkiewka w ramach projektu pt. „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Żółkiewka – kolektory słoneczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej IV Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE podpisała umowę z firmą Antinus Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa i montaż 520 instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Żółkiewka.